Inergen virker

Hvis du arbejder på et kontor, så ved du, at der er meget papir. Vi tror, at vi lever i et papirløst samfund. Men virkeligheden er faktisk, at siden vi er blevet så digitale, så er forbruget af printerpapir steget gevaldigt. Og forbruget er stadig opadgående! Der er derfor god grund til, at du, som leder, lige sørger for, at der er installeret faciliteter til brandslukning med Inergen overalt.

Papir er rent krudt

Papir er nemlig let selvantændeligt. Og det vil være ret katastrofalt, hvis en ildebrand bryder ud på kontoret. Du har måske set, at en af medarbejderne har en tendens til at efterlade en bunke papir i vindueskarmen? Det er faktisk ikke det bedste han eller hun, kan gøre. Måske skal du sørge for at give den medarbejder lidt ekstra skabsplads, så papirbunken kan blive placeret i det? Det er nemlig sådan, at papir kan selvantænde ved ca. 185 – 200 graders varme. Og selv om du ikke tror det, så kan solen, der skinner ind igennem vinduets ruder, sagtes få temperaturen til at stige voldsomt lige dér i vindueskarmen. Så sørg for din medarbejders sikkerhed.

Inergen er løsningen

Og hvorfor skal det absolut være brandslukning med Inergen? Dit spørgsmål er godt. Forklaringen er, at Inergen kan slukke en ild, inden den når at udvikle sig. Dertil kommer, at Inergen ikke kan lugtes og, at det heller ikke er farligt for mennesker. Andre forklaringer er der sådan set ikke. At du så kan få rumslukningsanlæg, der både er effektive og diskrete, er et ekstra argument for, at du skal bruge Inergen.

Særligt velegnet i datacentre og serverrum

Der findes mange forskellige rumslukningsanlæg. Nogle er gode til hoteller. Andre til biblioteker eller kontorer. Og ja, du kan også få anlæg til datacenter brandslukning. De sidste er specielle og tager særligt sigte på at brandsikre et datacenter. Stort eller lille. Pointen er, at der installeres sensorer, der kan spore, om der er ild under udvikling. Sker det, vil det frigøre Inergen, som sprøjtes ud i rummet via ventiler. Inergen er en luftart, som nedsætter iltindholdet i rummet, hvorved ild under udvikling bremses. En brand kan derfor undgås. Og dette er jo vigtigt for et datacenter.

De rumslukningsanlæg, der anvendes i kontorer, er lidt simplere, men kan dog kombineres, så de kan dække rigtigt mange m2. Det kan derfor sikre, at en brand ikke spreder sig, men ’holdes’ fast et enkelt sted i et stort lokale.

Effektiviteten er helt i top

Og hvorfor skal det så være Inergen, som rumslukningsanlægget skal benytte? Ja, det har noget at gøre med effektiviteten. Dertil kommer, at Inergen udelukkende består af naturlige luftarter. Der er derfor ikke noget hokuspokus ved Inergen. Mennesker, som opholder sig i et rum, hvori der sprøjtes Inergen, vil ikke lide skade.

De vil måske kunne mærke lidt besvær med vejrtrækningen. Det skyldes at Inergen sænker rummets iltindhold, så en brand i udvikling kvæles. Brandslukning med Inergen er derfor ikke kun effektivt og uskadeligt for mennesker. Den sikrer også, at der ikke vil ske store brandskader. Ofte vil det eneste der skal til, efter en aktivering af rumslukningsanlægget, være en god udluftning af lokalet.