Egenbegæring om konkurs

Det er en dårlig dag på arbejdet. Topledelsen har lige besluttet at indsende en konkursbegæring til skifteretten. Det er ikke uventet. Det økonomiske pres har været for stort. Der er blevet optaget for mange lån. Og det har vist sig, at eftervirkningerne af Corona krisen er meget negative. De lån, som blev optaget i løbet af 2020 og 2021 skal betales af – nu. Samtidigt, så har de nuværende kriser med stigende energipriser og forsyningsproblemer bevirket, at virksomhedens indtægter er faldet drastisk. Virksomhedens økonomi hænger bare ikke længere sammen.

Trist for alle

Det er naturligvis triste nyheder for alle i virksomheden. Det er helt sikkert, at ledelsen er totalt knust – sådan på det følelsesmæssige plan. De har jo set at deres virksomhed ikke har kunnet klare presset fra kreditorerne. Det må være meget svært for direktøren at skulle give alle medarbejdere denne dårlige nyhed. Men der ikke andre muligheder lige nu. Hvad vil fremtiden bringe?

Advokater på banen

I første omgang, så vil der blive iværksat en undersøgelse, der går ud på at dygtige advokater med speciale i konkurs skal finde ud af, om der er mulighed for, at virksomheden skal omstruktureres. Det kan være, at den skal have en ny selskabsform, der giver den nogle rettigheder, som betyder, at nogle af de betalinger, der skal ske, kan blive udskudt. Der er måske et håb om, at virksomheden kan fortsætte, hvis noget af den gæld, som den har oparbejdet kan flyttes over i et andet selskab. Det er det konkursadvokaten skal rådgive virksomhedens ledelse – og kreditorerne om.

Så, lige nu, er der ikke nogen grund til, at du går i panik og tænker på, om du bliver ledig. Der vil gå en del tid inden, det bliver afgjort. Naturligvis vil det ikke være en særlig rar periode, du kommer ind i på jobbet. Men vær positiv. Forsøg eventuelt at finde et andet job.

En såkaldt egenbegæring

Virksomheden har selv indsendt konkursbegæringen. Dette kaldes i virkeligheden for en egenbegæring. Og det kan medvirke til, at kreditorerne bliver lidt mere positivt stemt overfor virksomhedens ledelse. De vil muligvis ligefrem være med til at give ekstra kredit overfor virksomheden. Og det vil de, fordi virksomheden allerede har gjort sine kreditorer opmærksomme på, at der er økonomiske problemer. Konkursbegæringen – eller egenbegæringen – kommer derfor ikke som en pludselig overraskelse for dem.

En potentiel rekonstruktion

Det vil sikkert betyde, at så længe konkursadvokaterne undersøger, om der er mulighed for at lave en rekonstruktion, så vil I stadig være i arbejde. En rekonstruktion må vare i op til 12 måneder. Det er naturligvis ledelsens håb, at den kommende periode, hvor virksomheden er under rekonstruktion, vil kunne blive brugt til at få virksomhedens økonomi på ret køl igen. Der er faktisk nogle muligheder, som ledelsen er ved at undersøge: Opkøb af en af de største konkurrenter på markedet. Og naturligvis vil ledelsen også gøre sit til, at de aktiver, som eksisterer, bliver udnyttet bedst muligt. Så det er ikke sikkert, at virksomheden faktisk går konkurs.

Men det er sikkert, at så længe rekonstruktionsbehandlingen varer, så vil der være usikkerhed. Ledelsen vil sikkert informere jer løbende om udviklingen.