Piskesmæld – hvad nu?

Uheldigvis sker der stadig mange trafikulykker. Nogle fører til, at en eller flere af de involverede får en alvorlig skade. Andre slipper lidt mere heldigt fra trafikulykken, fordi deres bil var fremstillet sikkert. Nogle trafikulykker sker, fordi en af de involverede var uopmærksom og kørte op bag i din bil – og du fik piskesmæld. Andre trafikulykker sker, fordi en bilfører overvurderer sine evner som bilist – eller undervurderer trafik- og vejforholdene.

Altid krav på erstatning

Uanset hvorfor trafikulykken skete, så har du, hvis du kom til skade, krav på erstatning. Og det er den, der er skyld i trafikulykken, som skal betale den. Og det kan han gøre, fordi, vi har pligt til at tegne forsikring, når vi ejer en bil. Kort sagt: Det vil være skadesvolderens forsikringsselskab, der skal betale erstatning til dig. Og det kan altså godt være en meget lang og besværlig proces at få sin retmæssige erstatning.

Kontakt advokaten tidligt

Jeg vil derfor på det kraftigste anbefale, at du både kontakter dit eget forsikringsselskab og en erfaren erstatningsadvokat, som har indsigt i, hvordan erstatningssager efter trafikulykker forløber.
Erstatningssager efter trafikuheld er nemlig meget komplicerede. Der er mange faktorer, der skal tænkes med ind. Fx så vil den erstatning, du kan få, afhænge af, om du har lidt tabt arbejdsfortjeneste, om du har haft udgifter til medicin og behandling, om du har fået et varigt mén, om du har mistet fx din ægtefælle, om din arbejdsevne er blevet nedsat, mm.

Som du kan se, så er det mange faktorer, der skal indregnes i erstatningen. Har trafikulykken medført, at du fx har fået et varigt mén, ja så kan erstatningen blive ret stor. Kommer du slet ikke i arbejde igen efter ulykken, så skal den være endnu større. Hvor længe lå du på hospitalet? Fik du fuld løn under din sygemelding, eller måtte du nøjes med en mindre indtægt under sygeforløbet. Hvor meget har du allerede betalt til en fysioterapeut eller en anden behandler?

Kompliceret regnestykke

Det er, og vil være, et kompliceret regnestykke. Og derfor skal du søge hjælp fra en erstatningsadvokat. Det er nemlig ikke kun et spørgsmål om kroner og øre lige nu og her. Det er et spørgsmål om dig, dit liv og din fremtid. Måske vil du indvende, at dit forsikringsselskab har advokater ansat til at tage sig af din sag. Ja, det er sandt. Men det er her, at du skal have fat i din egen advokat, som også skal være i kontakt med dit forsikringsselskab. Forsikringsselskabets advokater, har mange sager – og det er ikke altid, at du kan være sikker på, at de kan gøre det bedst mulige for dig.

Din egen advokat kan. Derfor skal du bruge ham. Og ja, udgiften til advokaten kan du faktisk også få erstatning for. Så der er intet at tabe, ved at få din egen. Han eller hun vil nemlig kunne fremstille din sag på den bedst mulige vis – både overfor dit eget forsikringsselskab og overfor forsikringsselskabet, der skal betale din erstatning. Og det forsikringsselskab vil selvfølgelig forsøge at slippe billigst muligt fra det.