Fremlægning

Det hænder, at vi skal fremlægge noget for vores kollegaer. Det kan være et forslag til en ny måde at angribe en arbejdsopgave på. Det kan være et regnskab, som viser, at vi ikke har klaret os så forfærdeligt godt, sidste år. I det mindste ikke så godt, som vi havde håbet på. Det kan være, at vi skal give alle medarbejderne i virksomheden gode eller dårlige nyheder. Hvordan gør du det så det budskab, som du gerne vil have frem, bliver forstået. Det skal jo stå klart for alle, hvordan arbejdsopgaven skal løses fremover. Årsagerne til det dårlige regnskab skal forklares tydeligt. De gode nyheder skal fremhæves, og de dårlige skal måske nedtones, så der ikke skabes frygt.

Lej lokaler til mødet

Ofte er det en god ide at lægge en sådan orientering udenfor firmaets normale lokaler – for eksempel ved at leje mødelokaler hos MBK i København. Alt efter hvad det er, du skal fremlægge, så kan du vælge forskellige måder at formidle budskabet på. Det handler om at vælge de rigtige ord. Ja. Men det handler også om, hvordan du rent praktisk formidler budskabet. Giver det mening at uddele et hæfte med 53 lange bilag, som de interesserede vil sidde og blade rundt i? Giver det mening at vise, hvor der er flaskehalse i arbejdsopgaven? Giver det mening at bagatellisere en dårlig nyhed uden at give forslag til, hvordan det dårlige kan blive til gavn?

Håndtere konflikter hvordan?

Der er mange muligheder, og det kan være forvirrende at få lavet et oplæg, som formidler budskabet klart. Derfor – hvis du ofte skal fremlægge budskaber for andre – kan det være en stor hjælp for dig at deltage i et kursus i præsentationsteknik. Sådan et kursus vil ofte kunne hjælpe dig til at finde den rigtige strategi. Og det vil helt sikkert være instrumentelt i din hverdag, fordi det vil hjælpe dig til at spare en masse tid, når du forbereder dit oplæg. Ofte er det en god ide at supplere med et kursus i kommunikation og konflikthåndtering – se her.

Men et kursus i præsentationsteknik handler ikke kun om valg af ord og strategier. Det handler i høj grad også om, at du lærer ikke at blive hylet ud af det, hvis der dukker et spørgsmål op under oplægget. Du lærer at holde tråden og ikke at miste overblikket. Alle, der holder oplæg for andre, har prøvet at forvilde sig ud af en forkert tangent i et oplæg.

Hold fokus

Det er ikke en rar oplevelse. Du vil lære at finde tilbage til oplægget. Du vil også lære en masse om, hvordan din krop taler, når du holder oplæg. Det kan godt være, at du ikke bruger din krop særligt meget, når du fremlægger budskabet. Det kan være, at det er det rigtige ikke at bruge kroppen. I nogle tilfælde kan det dog også være kedeligt for dem, der lytter til dig, at du ikke bruger din krop. Det kommer naturligvis an på situationen og oplægget. Men det har vist sig, at hvis du bruger din krop rigtigt, så bliver dine lyttere mere opmærksomme.

Et kursus i præsentationsteknik handler derfor om meget mere end blot at få sat en god struktur op for dit oplæg. Det hjælper dig til at udvikle din gennemslagskraft. Det handler om, at du lærer at kommunikere op flere forskellige måder, så budskabet kommer over bordet.

Her er en anden god artikel om præsentation.