Genbrugsplast

Vi skal passe på klimaet. Vi skal passe på miljøet. Vi har alle sammen forstået det. Vi sørger da også for at købe poser af genbrugsplast, når vi har brug for en pose til at bære varer i. Vi forsøger at undgå produkter, der er pakket ind i plast, som ikke kan nedbrydes. Alligevel kan vi ikke undgå at samle massevis af emballage, som er lavet af hårdt plastik, og som er svært at nedbryde. Den slags emballage bruger vi nødigt, og vi smider det derfor ud. Vi har måske et sæt små bøtter, hver med en særlig genkendelig farve, som vi bruger til, kun at fylde en bestemt slags affald i. Når en bøtte er fyldt, bliver indholdet så smidt i den korrekte, store bøtte nede i gården.

Affaldssortering

Vi sorterer vores affald. Vi har måske en bøtte til papir en til pap, en til aluminiumsdåser og en til plast. Derudover har vi en bøtte til organisk affald. Og så har vi en bøtte til resten. Resten? Ja, det affald, som vi ikke lige kan identificere som hørende i en af de andre 5 bøtter. Fx ansigtsmaskerne, som vi endelig er sluppet af med: Hvor hørte de henne i vores affaldssortering? De er jo for en stor dels vedkommende lavet af ikke-nedbrydeligt plast. Skal de så i den bøtte? Men der er også stof og papirpartier på dem. Skal vi så skille maskerne ad, og få de forskellige dele lagt i de rigtige bøtter? Eller putter vi maskerne i bøtten, som rummer det affald, vi ikke kan definere, i hvilken bøtte det skal?

Det er fint, at vi sorterer vores affald. Men har du tænkt over, at vi bruger en del poser af genbrugsplast til at smide affaldet i? Er det nødvendigt? Kunne vi ikke bruge papirsposer i stedet for? Eller har det konsekvenser for bearbejdningen af plastikaffaldet?

Svinger fra kommune til kommune

Hvordan vi vælger at sortere vores affald, varierer meget fra kommune til kommune. Egentlig kan jeg ikke helt forstå hvorfor. Vi har da en fælles forståelse for, at vi skal sortere affald og genbruge mest muligt for miljøets skyld som omtalt her. Hvorfor er der så nogen steder, hvor man ikke sorterer fx pap og papir, men kan putte det i en enkelt affaldsbøtte? Har det noget at gøre med, hvordan affaldet bliver behandlet, efter at det er blevet samlet ind? Har det noget at gøre med, at faciliteterne for behandling af affald er meget forskellige fra kommune til kommune? Eller har det noget at gøre med, at affaldet bare bliver kørt hen til en særlig enhed, hvor det derefter bliver sorteret i papir og pap? Andre steder er der endnu færre krav til, hvordan vi sorterer: Der er en bøtte til organisk og udefinerbart affald, og så er der en bøtte til aluminium, glas, pap, papir og plast.

Kunne vi få at vide, hvorfor de ikke behøver 5 forskellige bøtter i nogle dele af landet, imens vi her i byen har brug for 6 forskellige affaldsbøtter? Her er vi jo nødt til at købe mange flere poser af genbrugsplast end andre steder. Hvorfor?